Vanliga frågor

Varför ska vi anlita er som barnvaktsföretag?

FöräldraFörstärknings tjänster bygger på gedigen erfarenhet, personligt engagemang och lokal närvaro.

Vi har gedigen branscherfarenhet, vi startade när hushållsnäratjänster kom sommaren 2007 och fick våra första familjer våren 2008 – flera av familjerna är fortfarande kunder hos oss. Läs gärna artikeln i Vi Föräldrar vad en av våra familjer tycker.

Vi finns lokalt förankrade i Lund/Malmö, därmed är vi nära er familjer och våra föräldraförstärkare. Hos oss får ni en kundansvarig att vända er till med frågor och funderingar och vi är det enda företag som gör personliga uppstartsmöten.

Vi säkerställer kvaliteten genom att ha en omfattande rekrytering och genom utbildningar, handledning och uppföljning. Vi ställer höga krav på våra medarbetare, högst i branschen. Vi är också det företag som lägger storst vikt på kvalitet och långvariga relationer.

Det viktigaste i kontakten med er är att ha en öppen dialog och att engagera sig aktivt i era önskemål och behov. Läs gärna mer om vår Värdegrund.

Vilka är det som arbetar som föräldraförstärkare hos er?

Våra föräldraförstärkare finns med namn, huvudsysselsättning och bild på sidan ”Våra föräldraförstärkare”.

Vad gör en till en lämplig föräldraförstärkare?

För oss är det ett krav att våra föräldraförstärkare har dokumenterad erfarenhet samt referenser från arbete med barn/ungdomar. De ska vara minst 20 år, rökfria och kunna redogöra för hur deras planer ser ut nästkommande två år. Att ta hand om andras barn/ungdomar kräver ett mycket stort förtroende och stort ansvar därför ställer vi särskilt höga krav på social kompetens, personlig mognad och ansvarstagande hos våra föräldraförstärkare.

Vilka säkerhetskontroller gör ni?

När du använder våra tjänster kommer du alltid känna dig lugn och trygg. Vi arbetar med en omfattande urvals- och rekryteringsprocess. Urvalet börjar med att en av våra rekryterare genomför en telefonintervju. Därefter genomförs en personlig djupintervju, på plats på vårt kontor, med fokus på erfarenhet, personlig mognad och ansvarstagande. Föräldraförstärkaren lämnar minst två relevanta referenser från tidigare arbetsgivare, som vi naturligtvis kontaktar. Vid intervjun skriver också föräldraförstärkaren på sekretessavtal och ett utdrag ur belastningsregistret. Utöver detta utbildar vi våra föräldraförstärkare i hjärt- och lungräddning, enligt HLR-rådet utbildningsprogrammet i barn HLR, samt genomgår de vår barncertifiering. Vi genomför också kontinuerlig uppföljning med er och våra föräldraförstärkare.

Vilka kurser får era föräldraförstärkare gå?

För att ni ska känna trygghet med att lämna era barn hos våra föräldraförstärkare så genom går alla en Hjärt – och lungräddningsutbildning med inriktning på barn. Utbildningen utförs av certifierade instruktörer på plats hos oss. Våra föräldraförstärkare genomgår också en barncertifiering med fokus på barns utveckling, kommunikation och företagets värderingar.

Hur stort behov behöver vi ha för att få en egen föräldraförstärkare?

Ni behöver ha regelbunden hjälp, minst ett pass varannan vecka.

Behöver vi ha ett fast schema?

Nej, ni behöver inte ha ett fast schema utan vi skräddarsyr efter ert behov.

Hur lång tid tar det innan ni har hittat en föräldraförstärkare till oss?

Vid standarduppdrag, exempelvis två eftermiddagar i veckan, finns i regel redan lämplig föräldraförstärkare i vår personalpool.

Vi behöver hjälp endast vid enstaka tillfällen, hur ordna ni det?

Vid mindre uppdrag hör vi med våra ordinarie föräldraförstärkare om det finns någon som tillfälligt kan utöka sin tjänst. På så vis får ni snabb hjälp av en rutinerad föräldraförstärkare.

Vi har redan hittat en barnskötare själva, kan vi anställda personen genom er?

Ja, detta ser vi bara som positivt att fler vill använda RUT-avdraget och göra branschen vit. Er barnskötare får ta del av våra kurser, försäkringar och träffa andra föräldraförstärkare. Dessutom sköter vi all administration och utbetalning av lön.

Vad innebär ett uppstartsmöte?

Vi erbjuder alltid ett uppstartsmöte. Detta är något vi tillsammans diskuterar vid en inledande kontakt. Vi rekommenderar att ha ett uppstartsmöte om ni har barn med särskilda behov. Vid ett uppstartsmöte kommer er kundansvariga tillsammans med er föreslagna föräldraförstärkare hem till er. Mötet inleds med att föräldraförstärkaren presenteras för er och därefter går vi igenom och noterar era önskemål och rutiner.

Alternativ till ett uppstartsmöte är att ni får en presentation av er föreslagna föräldraförstärkare på mail med kontaktuppgifter och bild. Därefter kontaktar och bestämmer ni en träff under ca 1 timme och går igenom era önskemål och rutiner. Träffen är förutsättningslös både för er och föräldraförstärkaren. Efter er träff kommer er kundansvarige att höra av sig till er, känns det bra för båda parter kan ni planera in arbete.

Vad händer om vi inte är nöjda med föräldraförstärkaren?

Vi ansvarar för rekryteringen av er föräldraförstärkare och skulle det inträffa att ni inte blir nöjda åtar vi oss att omgående presentera en ny föräldraförstärkare.

Bokar vi datum direkt med föräldraförstärkaren eller går vi via er?

För att göra det så enkelt som möjligt bokar ni era dagar med föräldraförstärkaren direkt, för både familjen och föräldraförstärkaren skull rekommenderar vi att ni lägger upp ett schema för en tid framöver så ni vet hur det närmaste tiden kommer att se ut. Skulle det vara ett datum som inte fungerar för föräldraförstärkaren hjälper vi er gärna att hitta en vikarie.

Vi vill boka in ett extrapass på lördag, hur gör vi det?

Ni har er fulla rättighet att fråga och boka in extrapass direkt med er ordinarie föräldraförstärkare. Skulle föräldraförstärkaren inte kunna så hör ni av er till oss på kontoret så presenterar vi en lämplig ersättare.

Vad händer om föräldraförstärkaren blir sjuk?

Om er föräldraförstärkare blir sjuk ordnar vi gärna en ersättare, ring oss så snart ni vet om det så försöker vi alltid att hjälpa er.

Kan jag avboka ett pass?

Du kan avboka eller flytta på inplanerade pass. Men för att undvika avbokningsavgift av passet, så ska du ha meddelat föräldraförstärkaren minst 24 timmar innan vid regelbundna uppdrag. Pass som flyttas/avbokas mindre än 24-4 timmar innan debiteras med 50 %. Pass som flyttas/avbokas mindre än 4 timmar innan debiteras med 100 %.

Vid enstaka tillfällen är tiden 72 timmar innan för att undgå avbokningsavgiften på 50 %. Avbokning mindre än 24 timmar innan debiteras med 100 %.

Kan föräldraförstärkaren laga vår kvällsmat till oss?

Ja, det går utmärkt. Se bara till att det är planerat vad ni ska äta och att ingredienserna finns till hands. Det är uppskattat om maten är av enklare slag så att barnen kan delta och laga maten tillsammans med föräldraförstärkaren.

Om vi reser bort, kan föräldraförstärkaren sova över?

Ja, föräldraförstärkaren kan sova över hemma hos er. Tiden mellan 00.00 – 05.00 är sovtid för föräldraförstärkaren och är avgiftsfri.

Vilka har läxstöd?

De som har läxstöd hos oss har vi kunnat urskilja tre grupper. Den första gruppen är barn och ungdomar som halkat efter, exempelvis på grund av sjukdom och/eller behöver stöd och motivation för att komma ifatt. Den andra gruppen är barn och ungdomar som vill vara effektiva i sitt skolarbete för att få tid över för till exempel sina fritidsaktiviteter. Den tredje gruppen är de barn och ungdomar som brinner för ett eller flera ämnen och behöver stimulans och utmaningar för att kunna fortsätta sin utveckling.

Varför vill barn och ungdomar ha läxstöd?

Det finns naturligtvis flera svar på den frågan, men ett vanligt svar är att barn och ungdomar vill att deras skolarbete ska ta så lite tid och energi som möjligt med bibehållet bra resultat. Till exempel kanske barnet/ungdomen har ett fullt schema med flera fritidsaktiviteter och då det gäller det att klara av läxorna snabbt och effektivt.

Vad kostar det att ha en föräldraförstärkare?

Tjänsten Privat Barnskötare (Regelbundna/Enstaka tillfällen) kostar 175 kr/timmen efter skatteavdrag för hushållsnära tjänst (350 kr före avdrag) och faktureras med minst 2,5 timmar per tillfälle. Kostnaden per timme är alltid den samma oavsett tid/veckodag.

Tjänsten Läxläsning kostar 450 kr/timmen. Det går också att köpa klippkort för enstaka tillfällen - läxhjälp vid behov. Klippkortet är 5 tillfällen à 1,5 timme för 3600 kr.

Vi tillämpar ett rabattsystem som grundar sig på hur mycket du anlitar oss: anlitar ni oss minst 10 timmar per vecka ger det 10 procent rabatt. Minst 20 timmar per vecka ger 15 procent rabatt och mer än 30 timmar i veckan ger 20 procent rabatt.

När faktureras tjänsten?

Tjänsten faktureras månadsvis och betalningstiden är 10 dagar med förfallodag vid månadsskiftet. Skattereduktionen för hushållsnära tjänst erhålls direkt på fakturan.

Har ni några dolda kostnader?

Vi tar inte ut några andra kostnader än kostnaden för den tid som föräldraförstärkaren faktiskt har arbetat. Vi tar inte ut någon uppstartsavgift eller förhöjda avgifter varken kväll eller helg. Allt för att det ska vara så enkelt som möjligt för er.

Men om ni bor utanför Lund/Malmö kommer vi debitera er en halvtimme extra i reseersättning för föräldraförstärkaren skull.

Hur fungerar debiteringen?

Första mötet tillsammans med kundansvarige och er föräldraförstärkare är kostnadsfritt. Därefter faktureras ni för de timmarna föräldraförstärkaren arbetar hos er. Det är er tjänst och ni äger era timmar så hur länge, hur många gånger ni önskar att inskolningen ska pågå är något ni bestämmer helt själva. Ni godkänner timmarna på en tidrapportering som föräldraförstärkaren har med sig vid varje tillfälle, detta blir föräldraförstärkaren kvitto på att denne har arbetat och att ni godkänner tiden med en signatur.

Kostar sökprocessen något?

Vi debiterar inga startavgifter eller andra kostnader för att starta upp och söka efter en föräldraförstärkare till er, ni betalar endast för föräldraförstärkarens arbete med barnen.

Hur fungerar RUT?

RUT är en skattereduktion och den ges för bland annat barnpassning som sker i eller i anslutning till er bostad samt lämning och hämtning från förskola och skola. Andra aktiviteter som har nära samband med vardagslivet kan vara hjälp med läxor och det får utföras av en barnvakt. Privatlärare och tränare som kräver specialkunskaper går inte under RUT-avdraget och dessa ges ingen skattereduktion för. RUT beror på ett antal olika faktorer, inkomst, skattesats, underskott av kapital osv. Om du har rätt att nyttja RUT-avdraget gör vi avdraget direkt på din faktura, det vill säga vi fakturerar halva timkostnaden. FöräldraFörstärkning kan inte se om du är berättigad avdraget, det kan du ta reda på hos Skatteverket. Kika gärna för mer info på deras hemsida.

Hur går det till när jag vill avsluta tjänsten?

Ni har en veckas uppsägningstid. Det enklaste sättet är att maila eller ringa till oss. Vi är tacksamma för att få veta om ert avslut i så god tid som möjligt, på så vis hinner vi erbjuda föräldraförstärkaren ett nytt uppdrag.