Om hushållsnära tjänster

För hustjänster (hushållsnära tjänster och ROT-arbeten) kan man sammanlagt göra avdrag för arbetskostnader på totalt 100 000 kronor per person och år. Vid maximalt avdrag innebär detta en skattereduktion på 50 000 kronor.

Med direktavdraget för hustjänster slipper ni som kund att vänta på skattereduktionen. Ni betalar endast halva arbetskostnaden direkt och behöver inte heller ägna er åt administration gentemot Skatteverket. Har ni fler frågor så tveka inte att kontakta oss. Fördjupad information finns på www.skatteverket.se.